Te olete edukalt registreetud

Te olete edukalt registreetud

Te olete edukalt registreetud

Kui Teil tekivad küsimused, siis võite kirjutada email info@dropzone.ee või helistada +372 56354580.

Vastused oma küsimustele te saate leida siin

Informeerime. Hüpe võib edasi lükkuda tehnilistel või ilmastikulistel põhjustel

Langevarjuklubi Dropzone Estonia