NFF koolitus

NFF koolitus

affSee programm on kõige efektiivsem ja ohutum, kus kasutatakse uudseid koolituslähenemisi.

Kõik hüpped sooritatakse kõrguselt 2500-4000m tiibõppelangevarjuga, mis on spetsiaalselt välja töötatud esmahüppajatele.

Õpilane sooritab igat langevarjuhüpet mitte päris iseseisvalt, vaid kahe instruktori toetusel. Tänu sellele ta õpib õieti käituma ja tegutsema vabalangemise ajal.

Pikk vabalangemine annab võimaluse efektiivselt ära kasutada igat hüpet vajalike oskuste omandamiseks.

Teie soovil on võimalik teha videosalvestusi õppehüpetest, mis jäävad Teile mälestuseks. Peale igat langevarjuhüppe sooritamist videomaterjal analüüsitakse koos instruktoritega läbi, arutatakse vigade üle ning valmistutakse järgmiseks hüppeks.  NFF programm sisaldab väga põhjalikku maakoolitust enne hüpet.

NFF koolitus sisaldab keskmiselt 7-10 hüpet.

Kursuse lühitutvustus:

affNFF programm koosneb seitsmest tasandist. Esimese kolme hüppe ajal õpilane omandab vabalangemise põhioskused, need on: õige väljahüpe lennukist, teadlik vabalangemine, enesekontroll, seadmete kasutamine ja langevarju avamine. Neid oskusi jälgitakse ja kontrollitakse instruktorite poolt õhus.

Järgmised neli tasandit NFF koolituses on suunatud oskusele manööverdada vabalangemise ajal: õhus liikumine vajalikus suunas, 360⁰ pöörded, saltod ja orienteerumine õhus ning maandumine teatud piirkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse ohutusele.

Üleminek ühelt tasandilt teisele toimub mitte hüpete arvu, vaid saavutatud tulemuste põhjal.

Tutvuge meie hinnakirjaga

Enne otsustamist lennuväljale minna soovitame lugeda KKK